Camping Area West Camp BG - Surčin –naselje Radiofar

Dositeja Obradovica 7, 11271 Belgrade
01.01 — 31.12
381621174771

”West Camp BG” je kamping odmorište na zapadnom ulazu u Beograd koje se nalazi pored autoputa E70, 14km od centra. Dostpuno je 30 parking mesta.
Parking je opremljen servisnim stubovima koji imaju 4 osnovne funkcije, tako da vozila ne moraju da se pomeraju. Stubovi imaju električni priključak, priključak za vodu i priključak za pražnjenje rezervoara. Ceo parking je pokriven WiFi signalom i 24-časovnim video nadzorom i ograđen je. Tu je takođe i sanitarni kontejner sa dva toaleta, dve tuš kabine i dva lavaboa. Gostima je na raspolaganju i otvoren bazen. Postoji mogućnost organizovanja i turističkih poseta Beogradu kako bi se gosi upoznali sa njegovim prirodnim, kulturnim i istorijskim znamenitostima.