Projekti

Brosura 2009
29.01.2010

Priprema i promocija brošure Kamping & karavaning

i promocija i dristribucija na međunarodnim turističkim izložbama i sajmovima  Cilj projekta bio je stvaranje prve srpske kamping brošure. Brošura je predstavila regionalnu kamping ponudu uključujući infrastrukturnu opremljenost kapaciteta za smeštaj kampera kao i stvaranje prve kamping mape sa lokacijama kampova i turističkih atrakcija koje se nalaze u okolini. Takođe, […]

15.01.2010

Kamping turizam – Smernica održivog razvoja Nacionalnog parka Fruška gora

Projekat je nastao kao follow up (nastavak) projekta koji je realizovan u okviru MATRA programa 2008. godine a Kamping asocijacija Srbije sprovela ga je od septembra 2009. do decembra 2009. Primarni cilj u realizaciji ovog projekta je bio da se istakne važnost razvoja lokalnih zajednica koje se prostiru na području […]

29.05.2009

Generalna skupština Evropske federacije kamping organizacija i udruženja parkova za odmor

(EFCO & HPA) Glavni cilj projekta je bio organizovanje Generalne skupštine Evropske kamping federacije i bolje pozicioniranje Srbije kao odredišta za kampovanje na evropskom tržištu. Ovaj događaj okupio je predstavnike 23 nacionalna udruženja najrazvijenijih kamping destinacija, a istovremeno je bio prilika da se promoviše turistička ponuda Republike Srbije i grada […]

Initiation of camping development and opportunities for investments in camping tourism in the Danube region in Republic of Serbia
20.02.2009

Iniciranje razvoja kampinga i potencijali za investiranje u kamping turizam u Podunavlju na teritoriji R.Srbije

Glavni cilj projekta bio je razvoj nove kamping ponude i privlačenje investicija u region Podunavlja. Projekat se bazirao na predlogu novog Pravilnika za elemente i kriterijume za kategorizaciju kampova u Srbiji sa ciljem da se poboljša postojeća kamping ponuda i da se prilagodi odgovarajućim standardima u Evropi u kamping sektoru. […]

Unapređenje i promocija kamping kapaciteta u Republici Srbiji na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu
15.02.2008

Unapređenje i promocija kamping kapaciteta u Republici Srbiji na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu

Glavni ciljevi projekta bili su: Promocija kamping ponude u Srbiji na domaćem i međunarodnom tržištu Poboljšanje mesta za kampovanje u Srbiji i regionu Potisja Terenski obilazak i i izrada online baze podataka kamping ponude u Srbiji Izrada web prezentacije i prve kamping brošure Pojavljivanje na međunarodnom kamping tržištu-učestvovanje na sajmovima […]