12.03.2019

Kamping Asocijacija Srbije daje podršku kroz promociju samo već postojećim i novim registrovanim kampovima!

Kamping asocijacija Srbije, nažalost, nije u mogućnosti da daje bilo koju vrstu pomoći, konsultacije, savete ili usluge kampovima u razvoju, ili pokrenutim kamping inicijativama kao što je to činila do sada.

U nedostatku, pre svega ljudskih, ali i finansijkih i logističkih kapaciteta, KAS već neko vreme nije u mogućnosti, niti će moći da daje bilo kakvu podršku kampovima u razvoju i drugim sličnim inicijativama.

Sa druge strane, podrška i pomoć postojećim, registrovanim kampovima se nastavlja, delom kroz našu internet prezentaciju kamping ponude u Srbiji i društvene medije, delom kroz distribuciju 10.000 primeraka kamping brošure na međunarodnim i domaćim sajmovima, u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije.